niedziela, 19 października 2014

KONKURS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KONKURS

Nasze przedszkole bierze udział w konkursie dla przedszkoli organizowanym przez Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków "AKADEMIA AQUAFRESH".

NA STRONIE: www.akademia-aquafresh.pl


Nasz filmik z mycia ząbków pojawił się już na you tube.com

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=iRU5SdLDP-8


BARDZO PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O GŁOSOWANIE NA NASZ FILMIK NA STRONIE :akademia-aquafresh.pl

Link do filmiku na głosowanie:
http://www.akademia-aquafresh.pl/konkurs-filmowy-dla-przedszkoli/praca/344/konkurs-akademii-aquafresh-relacja-z-pastusiowego-rekordu-guinnessa.html

2. W terminie od 21 października br. godz. 00:01 do 28 października br. do godz. 23:59 na Relacje  z Rekordu zamieszczone na stronie internetowej www.akademia-aquafresh.pl głosować będą internauci  za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”. 
3. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.akademia-aquafresh.pl,  w zakładce Konkurs dla Przedszkoli w dniu 31 października br. o godzinie 15:00. 
4. Rozstrzygnięcie Konkursu dokona się wśród najciekawszych Relacji z Rekordu z przedstawiania oceną Jury, a także głosami Internautów:
 a. Nagrody przyznawane przez Jury konkursowe: z największą liczbą głosów „Oddaj głos”. i. I miejsce („Nagroda Główna”) - Jury wybierze najciekawszą Relację z Rekordu i przyzna Nagrodę Główną. Przyznawana jest jedna taka nagroda. 
b. Nagrody z największą liczbą głosów przyznawane przez Internautów i. 5 nagród dodatkowych („Nagrody wyróżnienia Internautów”) dla 5 kolejnych prac przedszkoli, których prace otrzymają największą liczbę głosów „Oddaj głos”.  
5. Jury składać się będzie, z co najmniej 3 osób, w tym: 
a. 1 przedstawiciela ze strony Organizatora
 b. 1 przedstawiciela ze strony GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. c. 1 osoby metodyka wychowania przedszkolnego  
6. Kryteria oceny Relacji z Rekordu z przedstawienia przez Jury:
 a. Forma i pomysłowość wykonania – od 0 do 50 pkt.
 b. Scenografia, kostiumy, rekwizyty – od 0 do 30 pkt. 
c. Zgodność przedstawionych treści z założeniami Konkursu – od 0 do 20 pkt. 
7. Zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową i/lub telefoniczną przez Organizatora. 
VIII. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu
1. Podczas głosowania jedna osoba może oddać maksymalnie 1 głos w ciągu 24 godzin tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia. 2. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail. 3. Głosowanie musi zostać potwierdzone poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres e-mail podany podczas głosowania.  


zasady konkursu:

 • 30 września br. wspólnie ustanowiliśmy rekord
  Guinnessa
   w naj
  plac-zabawwiększej ilości osób myjących jednocześnie ząbki.
 • Przygotujcie relację z ustanawiania rekordu w Waszym przedszkolu
 • Relacja może być w formie filmu wideo lub prezentacji PowerPoint, forma jest dowolna
 • Jury wybierze i nagrodzi najciekawszą relację placem zabaw
 • Pozostale nagrody zostaną przyznane przez Internautów w drodze głosowania
 • Na relacje czekamy do 20 października • Głosowanie rozpocznie się 21 października,
  a 31 października poznamy zwycięzców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz